Baile | Home

The Trust Fund for Irish Medium Education

The overall aim of Iontaobhas na Gaelscolaíochta is to provide a financial foundation through the government and philanthropists for the development and support of the Trust Fund for Irish-Medium Education.

Gaelscolaíocht, cuisle na hathbheochana

Irish-Medium Education, the heartbeat of the revival.

Click to View the Report


Iontaobhas na Gaelscolaíochta

Is é cuspóir foriomlán Iontaobhas na Gaelscolaíochta bun airgeadais a sholáthar, tríd an rialtas agus trí dhaonchairde, d?fhorbairt agus do thacaíocht Chiste Iontaobhais don Oideachas trí mheán na Gaeilge.

Gaelscolaíocht, cuisle na hathbheochana

Irish-Medium Education, the heartbeat of the revival

Féach ar an tuarascáil


Developed by Oin Interactive| Admin