Iontaobhas na Gaelscolaíochta (the Trust Fund for Irish-Medium Education), was established in February 2001 as a consequence of the Good Friday Agreement to help support the development of the Trust Fund for Irish-Medium Education.

Gaelscolaíocht, cuisle na hathbheochana

Irish-Medium Education, the heartbeat of the revival.

The overall aim of Iontaobhas na Gaelscolaíochta is to provide a financial foundation for the development and support of the Trust Fund for Irish-Medium Education.

RZ3M2090

Is é cuspóir foriomlán Iontaobhas na Gaelscolaíochta bun airgeadais a sholáthar, tríd an rialtas agus trí dhaonchairde, d?fhorbairt agus do thacaíocht Chiste Iontaobhais don Oideachas trí mheán na Gaeilge.

Gaelscolaíocht, cuisle na hathbheochana

Irish-Medium Education, the heartbeat of the revival

RZ3M2090