TACA funding programme 2009
TACA the Irish language lottery that raises funds on behalf of Irish language projects in the north announced the start of a funding programme for naíscoileanna throughout Ulster.  The small grants programme has a fund of £15,000; TACA will be awarding five awards of £3000 to the successful projects. For more information click here.


What is TACA
?pdficon
TACA is a registered charity which raises funds to promote the Irish Language. TACA – which means “Support” in Irish was established in Belfast 16 years ago to support the emerging Irish-Medium schools. In that time it has raised in excess of £800,000 which was given to struggling Irish projects.

TACA believes that everyone should be given the opportunity to support the growth of the Trust Fund for Irish-Medium Education.  No matter how small a donation, when it is added to the donation of many others it has real impact.

Ní neart go cur le chéile

Scratch Cards and Collection Boxes
TACA raises funds by selling scratch cards for its lottery from door to door and in shops and through placing collection boxes in shops and other businesses.

Standing Order and Direct Debit.
TACA also manages the Standing Order and Direct Debit Schemes on behalf of Ionataobhas na Gaelscolaíochta. Every penny donated through the collection boxes and lottery tickets and monthly payments goes directly to assist Irish-Medium schools. TACA is a fundraising agent of Iontaobhas na Gaelscolaíochta, the Trust Fund for Irish-Medium Education, which was set up to finance and promote Irish education throughout the north.

bigtaca


Ciste TACA 2009
Tá TACA ag seoladh ciste nua £15,000 chun cuidiú le naíscoileanna Gaelacha i gCúige Uladh.
Is eagras é TACA a reáchtálann crannchur agus a bhailíonn airgead ar bhealaí eile chun cuidiú le tograí Gaelacha. Thig le naíscoil Ghaelach in aon cheann de na 9 gcontae i gCúige Uladh iarratas a chur isteach ar dheontas ó Ciste na nDeontas Beag,ciste ar luach £15,000.
For more information click here.

TACA
pdficon

Carthanas cláraithe é TACA a thiomsaíonn airgead leis an teanga Ghaeilge a chothú. I mBéal Feirste 16 bliain ó shin a bunaíodh TACA chun tacú leis na Gaelscoileanna a bhí ag teacht chun cinn. Ón am sin tá breis agus £800,000 tiomsaithe aige a tugadh do thograí Gaeilge a bhí ag streachailt.
Creideann TACA gur choir go mbeadh deis ag cách tacú le fás Chiste Iontaobhais an Ghaeloideachais. Dá laghad é an tabhartas, déanfaidh sé fíoréifeacht i gcuideachta tabhartas a lán daoine eile.

Ní neart go cur le chéile

Scríobchártaí agus Bocsaí Bailiúcháin Tiomsaíonn : TACA airgead trí scríobchártaí dá chrannchuir a dhíol ó dhoras go doras agus i siopaí agus fágann sé bocsaí bailiúcháin i siopaí agus i ngnólachtaí eile.

Buanordú agus Dochar Díreach : TACA a bhainistíonn fosta na Scéimeanna Buanordaithe agus Dochair Dhírigh thar ceann Iontaobhas na Gaelscolaíochta. Téann gach pingin a thugtar trí bhocsaí bailiúcháin agus thicéid chrannchuir agus íocaíochtaí míosúla díreach chun cuidiú leis na Gaelscoileanna. Is gníomhaire tiomsaithe airgid é TACA d’Iontaobhas na Gaelscolaíochta, Ciste Iontaobhais an Ghaeloideachais, a bunaíodh leis an Ghaeloideachas a mhaoiniú agus a chur chun cinn ar fud an Tuaiscirt.

bigtaca