The Irish language sector has seen a surge in growth over the last 30 years with now over 37,000 children within the sector.

The growth of the sector in Northern Ireland has been more challenging due to the status quo within the government.  However due to the strong demand, vision and commitment of parents, the sector has continued to grow and develop throughout the North.

gas-ua


Tháinig borradh fáis faoi earnáil na Gaeilge le 30 bliain anuas a fhágann go bhfuil 37,000 páiste anois san earnáil.

Ba mhó arís an dúshlán ag fás na hearnála i dTuaisceart na hÉireann mar gheall ar an status quo sa rialtas. Ach mar gheall ar éileamh, dhearcadh agus dhíograis láidir tuismitheoirí, lean fás agus forbairt na earnála a fud an Tuaiscirt.

gas-ua