New Irish-medium preschool for Crumlin, Co. Antrim. Iontaobhas na Gaelscolaíochta (InaG), on behalf of Naíscoil Ghleann Darach asked for and received financial support from Foras na Gaeilge and from Iontaobhas Ultach to add to their own funds to replace the dilapidated classroom in use at the naíscoil.

SNV30235

This action by InaG has been warmly welcomed by a delighted Rosie Mulholland (Chairperson of the Naíscoil committee), “The Iontaobhas have helped us consistently, not only by funding us but also by actively seeking sources of funding for us. That’s going the extra mile and something which we appreciate a lot”.

Rosie also reflected the satisfaction of all involved with Naíscoil Ghleann Darach, “Thanks to the help of the Iontaobhas the Naíscoil will be moving into a new mobile classroom by the end of this week. We have 19 children in the naíscoil and they’re over the moon – as are we all! So we’d just like to say a big “Go raibh maith agat.”


D’iarr Iontaobhas na Gaelscolaíochta (InaG) thar ceann Naíscoil Ghleann Darach tacaíocht airgid ar Fhoras na Gaeilge agus ar Iontaobhas Ultach le seomra ranga atá imithe ó bhail a athsholáthar.

D’fháiltigh Rosie Mulholland (Cathaoirleach choiste na Naíscoile) roimh bheart an Iontaobhais ag rá: “Chuidigh an t-Iontaobhas linn ar bhonn leanúnach agus chan amháin trí mhaoiniu a chur ar fáil dúinn ach le bheith ag cuardach foinsí eile maoinithe eile dúinn. Sin breis oibre ata á déanamh ag an Iontaobhas, rud as a bhfuilimid fíor-bhuíoch.”

SNV30235

Lean Rosie léi thar ceann cách atá ag obair le Naíscoil Ghleann Darach: “Mar gheall ar obair InaG beimid ag bogadh isteach san áit úrnua seo roimh dheireadh na seachtaine. Tá 10 páiste sa naíscoil agus iad uilig tógtha leis an seomra ranga úrnua seo, díreach mar atáimid féin. Ba mhaith linn míle buíochas a ghabháil leis an Iontaobhas as ucht a gcuidithe!”