Our vision is a vibrant Irish-Medium Education sector which will act as a catalyst for the revival of the Irish language.

To ensure that every child, whose parents wish it, will have the opportunity to receive a high quality education through Irish at preschool, primary and post-primary, where the language becomes a valued part of everyday life.

Is é a fheicimid romhainn earnáil Ghaeloideachais, beo fuinniúil, a bheas ina hábhar dúisithe ag athbheochan na teanga Gaeilge.

A chinntiú go mbeidh deis ag gach páiste, a mbeadh a dtuismitheoiri á iarraidh sin, oideachas ardcháilíochta a fháil trí mheán na Gaeilge ar réamhscoil, bhunscoil agus iar-bhunscoil, le go mbeadh an Ghaeilge ina cuid luachmhar dá saol laethúil.