4 Naíscoil Nua do Mheán Fómhair 2010

 

Is iad Droichead na Banna, Cill Locha, Baile Uí Dhálaigh agus Bun Abhann Dalla na ceithre cheantar atá molta ag Comhairle na Gaelscolaíochta chun naíscoileanna a bhunú iontú do Mheán Fómhair 2010. Ba ag seoladh ábhair nua mhargaíochta Chomhairle na Gaelscolaíochta in Cultúrlann Mac Adaim Ó Fiaich Dé Sathairn 03.10.09 a fograíodh seo.  Ba thráthúil é gur fógraíodh an scéala seo ag seoladh DVD nua, suíomh nua idirlín (www.comhairle.org) agus lámhléabhar nua do bhunú naíscoile Chomhairle na Gaelscolaíochta nó beidh na hábhair nua mhargaíochta seo uilig ina gcuidiú ag na coistí nua chun a naíscoileanna a bhunú do Mheán Fómhair 2010.

Le linn do Chaoimhín Ó Peatáin, Cathaoirleach Chomhairle na Gaelscolaíochta DVD na Gaelscolaíochta, a thugann eolas do thuistí ar suim leo oideachas trí mheán na Gaeilge a thabhairt dá bpáistí, mar aon le suíomh nua idirlín ChnaG agus anLámhleabhar Bhunú Naíscoile a sheoladh dúirt sé, “Beidh teacht níos fusa ar eolas a bhaineann leis an ghaelscolaíocht do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí araon a bhuí leis na hábhair nua seo mhargaíochta”. Anuas air seo dúirt sé, “Beidh na hábhair seo mhargaíochta ina gcuidiú iontach do choistí naíscoileanna idir nua agus sean agus iad ag bunú nó ag bainistiú a naíscoileanna nó tugann na hábhair seo comhairle agus treoir atá cuiditheach agus praiticiúil”.

Ag an seoladh céanna ba é an Dr. Micheál Ó Duibh, (CnaG) a d’fhógair gurb iad Droichead na Banna, Cill Locha, Baile Uí Dhálaigh agus Bun Abhann Dalla na ceantair atá CnaG á moladh le dul chun tosaigh chun naíscoileanna a bhunú do Mheán Fómhair 2010.  Le linn dó seo a fhógairt chuir sé fáilte roimh na coisteoirí nua a bhí i láthair ag an seoladh.

Dúirt an Dr Ó Duibh, “Is iad Droichead na Banna, Cill Locha, Baile Uí Dhálaigh agus Bun Abhann Dalla na ceantair a léiriú an t-éileamh is mó den ghaelscolaíocht as na 21 ceantar a rinne Comhairle na Gaelscolaíochta staidéir indéantachta orthu in Earrach na bliana seo”.  Maraon leis seo dúirt sé, “Is samplaí iad na ceantair seo den fhás leanúnach ar Earnáil na Gaelscolaíochta agus beidh pobail na gceantar seo mar chuid d’earnáil a bhfuil breis is 40,000 páistí ag fáil oideachais trí mheán na Gaeilge inti”.

Ghabh an Dr. Ó Duibh comhgháirdeas leis na coistí nua as Droichead na Banna, Cill Locha, Baile Uí Dhálaigh agus Bun Abhann Dalla as an obair atá déanta acu go dtí seo agus thug sé le fios go bhfuil Comhairle na Gaelscolaíochta ag dúil go mór le tacú leo agus le hoscailt na naíscoileanna nua i Meán Fómhair 2010.

 

-Críoch-

 

 

Sonraí Teagmhála / Contact Details

Le haghaidh tuilleadh eolais déantar teagmháil le /

For further information please contact:

 

Dr. Micheál Ó Duibh, Oifigeach Sinsearach Forbartha /Senior Development Officer

Guthán / Phone: 028 90 321475

Ríomhphost / Email: moduibh@comhairle.org