Is í cúrsaí cóiríochta an cnámh spairne is mó atá ag an Ghaelscolaíocht faoi láthair. Tá roinnt mhaith gaelscoileanna sna 6 chontae agus níl acu ach cupla botháin nó b’fhéidir seomra ranga ar cíos acu in ionad pobail áitiúil. Ach tá athrú nach beag ag teacht ar an scéal seo. Bhí an forbairt seo breá sóiléir le feiceáil an tseachtain seo i mBéal Feirste, nuair a d’oscail an tAire Oideachais foirgnimh úr nua Gaelscoil na Móna.

 

Bunaíodh Gaelscoil na Móna sa bhliain 2000 agus ó shin is í ar cheann dena scoileanna is mó fáis sa tuaisceart. Le meadú ag teacht ar líon na ndaltaí ansin, fágadh cóiríocht na scoile róbheag agus gann. Chun an fhadhb seo a réiteach cheannaigh Iontaobhas na Gaelscolaíochta an suíomh talaimh díreach in aice leis an scoil, a ba leis an feidhmeannas tithíochta ag an am. An cuspóir a bhí an InaG ná chun cóiríocht d’ardchaighdéan a thógáil ar an suíomh seo ar mhaithe le daltaí Gaelscoil na Móna. Sin díreach an rud a tharla. Anois tá foirgneamh ar luach £500 míle acu. Istigh ann tá trí seomraí ranga nua, ionad achmhainní agus leithreas do dhaoine faoi míchumas.

 

Bhailigh na huaisle agus na hísle ag óscáilt ofigiúl na scoile, le Gerry Adams agus Caitríona Ruane beirt i láthair. Rinne daltaí Gaelscoil na Móna taispeantás iontach ar  ar an lá, ag míniú den domhan mhór cé chomh maith is a bhí an scoil, luaigh siad; culaith scoile snásta s’acu, na múinteoirí deasa, an Roinn Ceoil láidir agus na ranganna yoga a mbíonn acu gach maidin Ceadaoine. Yoga! Fadó nuair a bhí mé féin ar scoil, hop scotch a bhí ann ach anois tá na páistí gafa le yogo! Nach mó an athrú atá tagtha ar an saol.

 

Baineadh geit as Príomhoide na scoile, Caireann Uí Mhuireagáin nuair a bhronn múinteoirí na scoile blathanna uirthi; “Is le foighid agus le díograis a thóg sí an scoil” a dúirt siad fuithi. Ach mholl Caireann í féin go raibh an moladh is mó tuilte ag tuismitheoirí na daltaí iad féin, iadsan a roghnaigh chun a gcuid páistí a chuir i dtreo an Ghaeilge; “Gan iadsiúd” a dúirt sí “Ní bheadh Gaelscoil na Móna leath chomh láidir is atá sí inniu.”

 

Is le trua, a dúirt Pilib Ó Ruanaí, príomhfheidhmeannach Iontaobhas na Gaelscolaíochta, nach raibh sé abalta freastal ar an ócáid. Cuireadh eitilt s’aige ar ceall de bharr na luaithrigh agus bhí an fear “bocht” gafa sa Phortaingéil. Ach i ráiteas a d’fhoilsigh sé, dúirt sé go raibh InaG chomh sásta leis an chaighdéan cóiríochta a bhí bainte amach ag Gaelscoil na Móna go raibh an múnla seo le bheith ina tagairtmharc d’aon tionscnaimh tógála Gaelscolaíochta amach anseo. Mholl sé Doherty Architects agus Western Building Systems as an deá-oibre a rinneadh ag an scoil. Lean sé ar aghaidh a rá;

 

“Cúpla seachtain ó shin sheol an tAire Oideachais Ciste Cóiríochta na Gaelscolaíochta chun dul i ngleic lena fadhbanna cóiríochta atá againn san earnáil faoi láthair. Rud a bhí fíor faoi Ghaelscoil na Móna tráth, go dtí go bhfuair siad an foirgneamh seo. Ach fuair an tAire cáineadh úfásach dá bharr seo sna meáin chumarsáide. Léiríonn sin go bhfuil clár frithGhaelach forleathan sa tír seo go fóill. Nach bhfuil muidine i dteideal an chóiríocht chéanna is atá tuilte ag scoileanna eile? Nach bhfuil páistí s’againne chomh tuilteannach céanna? In ainneoin seo tá earnáil na Gaelscolaíochta ag dul ó neart go neart agus tá foirgneamh Gaelscoil na Móna mar fianaise ar seo.”

 

Tríd an Chiste Chóiríochta a luaigh Pilib Ó Ruanaí, beidh 5 Gaelscoileanna eile ag fáil an cineál foirgneamh céanna is atá faighte ag Gaelscoil na Móna; Scoil An Droichid, Gaelscoil Éanna, Gaelscoil Ghleann Darach agus Gaelscoil na Speiríní. Labhair muid le príomhoide na Gaelscoil Éanna, Maighréad Ó Conghaile a bhí i láthair ag an chéiliúradh. Mholl Maighréad an chóiríocht nua go hard agus dúirt sí go raibh sí ar chipíní ag fanacht ar ceann s’acu.