An Teach Mór – App Saor Anois!

Teach-mhor-logos 2

The Latest interactive app from Oin Interactive is now available to download for free from the iTunes App store, This Irish Language app allows users to explore an interactive house where they can absorb the sounds and phrases commonly used in everyday Gaeilge life .

Beidh tiomsaitheoir airgid clúiteach Gael-Mheiriceánach ag cuidiú le hIontaobhas na Gaelscolaiochta

Rachaidh Gaeilgeoirí Bhéal Feirste i gcomhar le tiomsaitheoir airgid as Bostún le hinstealladh de shábháil Mheiriceá a thabhairt chuig gnó thiomsú an airgeadais do Ghaelscoileanna sa Tuaisceart. Sé mhí ó shin cheap an comhlacht maoinithe Gaelscoileanna, Iontaobhas na Gaelscolaíochta, i dtionscnamh radacach, a chéadbhainisteoir tiomsaithe airgid, Réamaí Mathers. Lean Réamaí air ag giniúint agus ag […]

£1 milliún tógtha cheana i nuafheachtas tiomsaithe airgid Iontaobhas na Gaelscolaíochta

RZ3M7089

Irish-Medium Trust Fund launch new fundraising campaign £1 million pounds already raised   The Minister of Education, MLA’s, Business people, and representatives from the All-Island language body (Foras na Gaeilge, The Ulster Scots Agency) gathered recently at Stormont for the launch of the latest fundraising campaign to support the growth and development of Irish or […]

Taca Bag Pack which raised £1,200 for Naíscoils in the North

Is dócha go bhfuair custaiméirí Sainsburys Bhéal Feirste, gonc nuair a chuaigh siad i mbun siopadóireachta s’acu an Satharn seo a chuaigh thart. Bhí an áit plodaithe le buicéidí agus bailitheoirí TACA agus le geansaithe glas is órga Coláiste Feirste. Bhí idir scór agus scór go leath de Ghaeil Bhéal Feirste i láthair in san […]

£20m an sprioc thiomsú airgid d’earnáil na gaelscolaíochta

Réamaí Mathers

£20m taobh istigh de na 10 mbliana romhainn, is aidhmeannach an sprioc é. Mar sin féin, tá Bainisteoir Thiomsú Airgid an Iontaobhais, Réamaí Mathers dearfa go mbainfear amach agus leoga, go sárófar an sprioc. Agus gan é ach 3 mhí ina phost nua is léir do Réamaí cheana féin go bhfuil an pobal, chomh maith […]

Seoladh Páipéar Thaighde ar an Athmhuintearas i nOstán Canal Court, Iúr Cinn Trá

Bhí seimineár dearfach ceannródaíoch in Iúr Cinn Trá, i nOstán Canal Court an tseachtain seo caite ag Gaelscolaíocht Eireann.  Is comhthionscadal de chuid Iontaobhas na Gaelscolaíochta, Comhairle na Gaelscolaíochta ó thuaidh agus Gaelscoileanna ó dheas Gaelscolaíocht Eireann. Bhí ionadaíocht na móreagraíochtaí gaelscolaíochta ar fud na tíre i láthair. Seoladh Páipéar Thaighde i dtaobh cúrsaí athmhuintearais […]

Gabhann TACA buíochas as tacaíocht a chuid custaiméirí

SEAMUS-MACSEAIN-15213M3

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gcustaiméirí uilig as an tacaíocht dhílis a thugann siad do TACA le blianta anuas agus a dhéanann cinnte go bhfuil na hacmhainní againn leis an earnáil Ghaeilge a neartú. TACA an focal oibríoch agus is dóigh phraiticiúil éifeachtach é le tacaíocht a léiriú don obair atá á déanamh […]

Túsmhaoiniú ó Iontaobhas na Gaelscolaíochta ríthábhachtach in aithint tuilleadh scoileanna

Aontaíonn an RO Gaeloideachas i gClann Ghormlaithe, i gCroimghlinn agus i nDoire D’fháiltigh Príomhfheidhmeannach Iontaobhas na Gaelscolaíochta, Pilib Ó Ruanaí, roimh chinneadh an Roinn Oideachais stádas deontaschúnta a bhronnadh ar bhun-Ghaelscoileanna i gClann Ghormlaithe, i gCroimghlinn agus i mBaile Mhic Rabhartaigh, Doire. Ag labhairt dó i ndiaidh na fógartha gur aontaíodh maoiniú do thrí Ghaelscoil, […]